HitecVision

Hinna Park - Jåttåvågen, Stavanger

Entrance, Ola Kolehmainen

Staircase, Paola Angelini

Staircase, Håkon Bleken & Paola Angelini

Lars Elling

Staircase, Håkon Bleken, Lars Elling & Paola Angelini

Reception, Lars Elling & Sverre Bjærtnes

Reception, Lars Elling & Sverre Bjærtnes

Sverre Bjærtnes & Lars Elling

Reception, Øyvind Sørfjordmo

Challenge Room, Erik A. Frandsen

Challenge Room, Fredrik Raddum

Håkon Bleken, Bjarne Melgaard & Michael Kvium

Offices

Michael Kvium

Inger Sitter

Bård Breivik

Øyvind Sørfjordmo

Canteen, Christer Glein & Lars Elling

Canteen, Lars Elling

Meeting Room, Christer Glein

Meeting Room, Lars Elling

Meeting Room, Per Maning

Meeting Room, Øystein Dahlstrøm

Meeting Room, Ørnulf Opdahl

Meeting Room, Paola Angelini

Back To Top