Bård Breivik

Skulptur

February 17 – March 21, 2021

Bård Breivik (1948 - 2016) var en norsk billedhugger og skulptør. Han startet sin karriere som en av konseptkunstens pionerer i Norge, med arbeider der det konseptuelle og det håndverksmessige hang tett sammen.

Han beveget seg videre i mange retninger- både mot kunstneriske tendenser, uttrykksformer og teknikker. Bård Breivik framstod tidlig som en lederskikkelse i opprøret mot etablerte tradisjoner. Han var en fornyer av kunsten, blant annet gjennom sin serielle arbeidsmåte. Breivik jobbet i både små, store og monumentale formater. Han var først og fremt billedhugger og skulptør, samtidig som kunsten hans utfoldet seg i grenselandet arkitektur, landskapskunst og byplanlegging.

Breivik har utsmykninger i Klosterenga Skulpturpark i Oslo, Torgalmenningen i Bergen og han utformet tusenårsstedet Gulatinget i 2005 for å nevne noen.

Bård Breivik har selv omtalt sin kunst som kommentarer til historien på flere plan. Verkene forteller om hans reiser, erfaringer og om sin egen samtid.

Bård Breivik hadde sitt internasjonale gjennombrudd etter at han stilte ut på Guggenheim i New York i 1982.

Back To Top