Christer Glein – The Adventures of Anyone

Galleri Trafo ønsker velkommen til Christer Gleins debututstilling.

Christer Glein (f. 1984) tilhører en ny generasjon norske figurative malere.

Selv om det det figurative maleriet alltid har stått sterkt i Norge, må man si at Gleins arbeider relaterer seg mer til internasjonale tendenser. Etter gjennombruddet til den såkalte Leipzig-skolen, med forgrunnsfiguren Neo Rauch, har man på mange måter fått et nytt forhold til det forestillende maleriet.

Leipzig-malerne stiller seg fritt i forhold til maleriets lange og tunge tradisjon i stedet for å bli hengende igjen i et slags kunstpolitisk selvforsvar. Gleins malerier relaterer seg til denne innstillingen. Maleriene fremstår ved første øyekast som tradisjonelle, meningstyngede og teknisk fullendte. Men går man nøyere inn på dem ser man at et hvert tilløp til tradisjonell tenkning brytes ned. Rommene endevendes, perspektivene vrenges og det meningsbærende er likevel ikke så entydig.

Motivkretsen har nærmest oppstått som en streng med fragmenter hentet litt her og litt der, både fra det høykulturelle (som kunsten tradisjonelt knyttes til) og det såkalte lavkulturelle som motemagasiner og popkultur.

I Gleins malerier åpner det seg rom med tablåer og drama, men rommet består av allerede eksisterende referanser og innlånte bilder. Meningsdannelsen fremstår åpen. På den måten kan betrakteren selv fortsette prosessen og danne ny mening som er like reel som kunstnerens egen.

Christer Glein er født i Trondheim og har sin utdannelse fra Falmouth College of Arts i England.

Utstillingen står til 25. Oktober

Åpent tirsdag til søndag, 12-17 (12-16 i helgene)

www.christerglein.com

Back To Top