Marinas Magiske Blikk

Marina Abramovic får stillheten til å regjere i en galleriutstilling med eksplosiv kraft.

Tenk etter: Hvor ofte ser du direkte inn i øynene til en annen? Da Marina Abramovic våren 2010 satt på en stol i Museum of Modern Art (MoMA) i New York, syv timer hver dag i to og en halv måned, var det blikket hennes publikum kom for å møte. I stillheten ble hennes direkte blikk et speil for den enkeltes selvinnsikt, og publikum strømmet til for å ta del i den sterke opplevelsen.

Dokumentasjonen av performancen «The Artist is Present» er ikke med i Galleri Brandstrups vakre utstilling. Like fullt er den med som en resonansbunn for de øvrige verkene. For er det noe som kjennetegner Abramovics arbeider gjennom mer enn 40 års karriere, er det den direkte konfrontasjonen der blikket og hennes nakne kropp får publikum til å reagere med alt fra gråt til avsky og vold.

Flere av utstillingens fotografier og videoer er ferske, og de eldste videoene og skulpturene er fra 1994/95, Det påfallende med dem er at det direkte blikket så å si er helt fraværende. I de få tilfellene der man opplever at hun ser inn i kameraet, er blikket ikke-konfronterende.

Dermed åpner hun et rom for betrakteren. Dokumentasjon ved hjelp av fotografi og video kan aldri bli det samme som den personlige opplevelsen av å være til stede ved en performance. Men ved å skjule øynene på ulike måter, slik hun gjør i serien «Ecstasy», stiller hun seg naken på en mer indirekte og inkluderende måte enn i de berømte handlingene der hun stiller sin nakne kropp til publikums disposisjon.

Utstillingen rommer et bredt spekter av arbeidene til Marina Abramovic (1946). Sentralt er serien «The Kitchen. Homage to Saint Therese» (2009), der hun knytter an til myten om Teresa av Ávila. Hun er en av den katolske kirkens viktigste figurer, og er blant annet kjent for askese og ekstase. I en video fra serien svever Marina Abramovic over kjelene i kjøkkenet i Teresas spanske karmelitterkloster.

Til slutt gjør hun en gest som inngir ro og trøst. Det er en god erstatning for det direkte blikket.

Back To Top